Gålöstiftelsens organisationsbidrag

Här kan du söka organisationsstöd/projektstöd för ideella organisationer som jobbar med barn och unga i Storstockholm.


Har ni ett pågående projekt behöver ni lämna in en kortfattad delrapport. För avslutade projekt så ska ni lämna en slutrapport. Mer information hittar ni när ni loggar in på er sida.

Ansökningsperioden sträcker sig från den 2 maj till den 31 augusti. Men observera att perioden kan komma att ändras till kommande år.

Ansökan är öppen och stänger den 31 augusti.
Fritidshus

Gålöro

Maj 2024

Får ni redan stöd av Gålöstiftelsen under 2024 kan ni låna vårt hus som ligger på Gålö.

Läs mer >>

Kom igång

Vad behöver du för att söka? Vi strävar efter att organisationer som söker stöd av oss utvecklar sin verksamhet för att vara så effektiv som möjligt.

Läs mer >>

Rapportering

Varje år ska de organisationer som fått stöd av oss återrapportera till oss hur våra medel har använts. Mer information om detta hittar du när du går in på din organisations sida i denna portal.

Träffa oss

Har du inte tidigare sökt av oss ska du kontakta oss för ett personlig möte. Vi vill gärna ha en nära relation till de organisationer som söker stöd av oss. Vi vill kunna hjälpa till vid oväntade händelser och ta del av era framgångar

Läs mer >>