Gålöstiftelsens organisationsbidrag

Här kan du söka organisationsstöd för ideella organisationer som jobbar med barn och unga i Storstockholm.


Vårt ansökningssystem är under utveckling med syftet att få en bättre överblick kring hur vårt stöd används. Nytt för i år är att de som sökt och blivit beviljade organisationsstöd för detta år ska lämna in en lägesrapport kring stödet de erhållit.

Ansökningsperioden sträcker sig normalt från den 1 maj till den 31 augusti

Ansökan är öppen

Kom igång

Vad behöver du för att söka? Vi strävar efter att organisationer som söker stöd av oss utvecklar sin verksamhet för att vara så effektiv som möjligt, därför ställer vi många frågor om mål och utvärdering.

Läs mer >>

Rapportering

Varje år ska de organisationer som fått stöd av oss återrapportera till oss hur våra medel har använts. Mer information om detta hittar du när du går in på din organisations sida i denna portal.

Träffa oss

Har du inte tidigare sökt av oss ska du kontakta oss för ett personlig möte. Vi vill gärna ha en nära relation till de organisationer som söker stöd av oss. Vi vill kunna hjälpa till vid oväntade händelser och ta del av era framgångar

Läs mer >>