Innan du börjar din ansökan

Läs igenom våra villkor och bedömningskriterier.

Gålöstiftelsens bedömningskriterier och villkor för att organisationer ska kunna söka och beviljas medel.

Alla organisationer måste läsa och godkänna följande villkor för att kunna gå vidare till ansökningsformuläret

 • Gålöstiftelsen beviljar inte medel till organisationer som vi inte haft ett personligt möte med.
 • Gålöstiftelsen prioriterar samverkansprojekt mellan fler organisationer som får medel av Gålöstiftelsen.
 • Gålöstiftelsen vill inte vara ensamma finansiärer av projekt. Därför prioriteras projekt med flera finansiärer.
 • Gålöstiftelsen prioriterar ettåriga projekt. Enbart undantagsfall beviljar vi medel till fleråriga projekt.
 • Gålöstiftelsen beviljar inte medel till projekt som drivs av myndigheter eller andra offentliga aktörer finansierade med skattemedel.
 • Alla projekt ska komma barn och unga med begränsade ekonomiska förutsättningar till nytta.
 • Samtliga projekt skall överensstämma med Gålöstiftelsens stadgar, se nedan.
  • Stiftelsens ändamål är att utöva omsorg om barn och ungdom från företrädesvis Stockholms kommun men även från övriga kommuner i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje, Nykvarns och Nynäshamns kommuner). Till fullgörande härav skall stiftelsen utdela stipendier.
   Stiftelsen kan även på annat sätt inom Storstockholm verka för att främja vård och uppfostran av barn samt utöva hjälpverksamhet bland ungdom som är i behov av ekonomiskt stöd. Sådan verksamhet skall stiftelsen kunna bedriva i former som befinns lämpliga med hänsyn till föreliggande hjälpbehov.
 • Samtliga projekt skall även överrensstämma med skatteregler för inskränkt skatteskyldiga stiftelser, se nedan.
  • För att fullgöra uppgifter som vanligen fullgörs av barnens föräldrar. Verksamheten skall klart vara inriktad på barn/unga under 18 (20) år.
  • Tillsyn och kontroll över barnets person, inkluderande bostad, föda och rekreation i normal omfattning – allt under förutsättning att föräldrarna ej kan fullgöra sitt ansvar.
  • Utbildningsinsatser av olika slag, I Gålöstiftelsens fall, utbildning för att förebygga droger, våld och utsatthet bland barn och ungdomar.
  • Pedagogisk verksamhet.
  • Barnhem, sommarkolonier, lägerverksamhet mm.